SCHOLENBOUW

onderwijs en kinderopvang

Het gaat niet om het gebouw, het gaat om een fantastische school. Het scheppen van een omgeving die het door jullie gekozen onderwijskundig concept zo goed mogelijk ondersteunt.

De school is de belangrijke dagelijkse omgeving voor zowel de leerkrachten als voor de leerlingen, waar ze samen werken. Deze omgeving is heel bepalend voor de beleving en voor het doelmatige gebruik. Het schoolgebouw maakt het mogelijk dat het onderwijs wordt gegeven en wordt genoten zoals leerkrachten én leerlingen zich dat wensen.

Voor de beheerder van de school zijn andere zaken belangrijk. Voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Het gaat om realisatie binnen budget en planning. En vooral  om doordachte keuzes die schoonmaak, onderhoud,  blijvend goede uitstraling, lage energielasten, lage milieulasten en vandalisme-beperking zo goed mogelijk sturen. En om flexibiliteit naar de toekomst.

Een fantastisch schoolgebouw geeft aan al deze gebruiksaspecten de best mogelijke invulling.

FILTERS: