Vleugelschool Zuidbroek, twee basisscholen en een kinderdagverblijf

Situatie: Het eenlaagse kinderdagverblijf vormt de schakel tussen de beide tweelaagse basisscholen. Door aan beide zijden ingangen te maken wordt het mogelijk om de verkeersstromen, auto’s die kinderen afzetten en kinderen die naar school lopen of fietsen, goed te scheiden. Door brede trappen toe te passen naar het beloopbare dak van het kinderdagverblijf ontstaat een route over het gebouw die de openbare ruimte door laat lopen in het park. Bovendien komen de bovenbouw-kinderen daar naar binnen, via entrees op dat eigen speelplein op de verdieping.

Basisschool PCBO: Het gekozen TOM(Team Op Maat)onderwijs wordt gefaciliteerd door de grote les-units met open ruimten, meanderend tussen vooral akoestisch afgescheiden ruimten voor concentratie, presentaties en werken in groepjes.

Kinderdagverblijf OOK:
 Om ieder van de vier groepen daglicht en een eigen buitenspeelruimte te geven wordt het gebouw omgeven door vier buitenruimten waarvan twee patio’s.

Basisschool Leerplein 055: De onderwijsvisie vroeg om veel leer- en werkplekken buiten de lokalen. Overal in de verkeersruimten en in de lokalen zijn nissen en zitplekken gecreëerd. Ook de buitenruimte wordt als leer/werkplek ingezet.

Duurzaamheid: De gebruikers van de drie verder onafhankelijke gebouwdelen hebben besloten om gezamenlijk een bron te slaan voor warmte-koude-opslag in de bodem. Hiermee op energiezuinige wijze in de verwarming voorzien. Goed isolerende “translucente” geveldelen beperken de kunstlichtbehoefte, de grootste verbruiker van elektra.

opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn, Leerplein 055 en PCBO
locatie: Zuidbroek
Apeldoorn
architect:  John van Dijk
Martijn Braunstahl
oplevering: 2013/2014