Privacy statement MTB Architecten

Artikel 12 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

MTB Architecten, gevestigd aan de Vosselmanstraat 504 7311 VX te Apeldoorn en
gevestigd aan de Asterweg 20 P2 1031 HN te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens waarover wij beschikken

MTB Architecten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten, omdat u deze zelf aan ons verstrekt of die via openbare bronnen zoals de
website van een relatie verkrijgbaar zijn. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw bedrijfsnaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw KVK nummer
- Uw vestigingsnummer
- Uw BTW nummer
- Uw bankrekeningnummer (i.v.m. betalingen)
MTB Architecten verwerkt de volgende gevoelige persoonsgegevens van u:
- Uw Burger Service Nummer (i.v.m. vergunningsaanvragen)

Waar gebruiken wij deze gegevens voor

Deze gegevens gebruikt MTB Architecten voor de administratie en facturatie, voor het
verstrekken van projectgegevens aan betrokkenen, voor een vergunningsaanvraag en/of
om u uit te nodigen voor evenementen die door ons worden georganiseerd.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens

MTB Architecten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet
langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Indien dit wel het geval is zijn wij wettelijk verplicht om uw gegevens 10 jaar te bewaren.
Indien u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, kunnen we uw gegevens
na deze termijn verwijderen.

Bescherming van uw gegevens

De persoonsgegevens waarover wij beschikken zijn digitaal opgeslagen. Het netwerk waar
uw gegevens opstaan is beschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Mocht er
ondanks deze maatregelen een zogenaamd datalek ontstaan zullen we aangifte doen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht.

Gegevens delen met derden

MTB Architecten verstrekt uw persoonsgegevens alléén met derden indien dit nodig is
voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Website/Cookies

MTB Architecten slaat geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie op.
Op https://mtbarchitecten.nl wordt alleen een (Google) Analytics cookie gebruikt. Google
Analytics levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de
verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website kunnen
verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een
persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van analysering waarmee op basis
van klikgedrag inhoud wordt getoond; uw surfgedrag blijft anoniem.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mtbarchitecten.nl
Wij zullen zo snel mogelijk, en streven ernaar binnen 2 weken op uw verzoek reageren.