UTILITEITSBOUW

kantoren, bedrijfsgebouwen en -hallen, bankgebouwen, retail, commercieel vastgoed.

In de utiliteitsbouw zijn gebouwen bedrijfsmiddelen die de bedrijfsprocessen moeten faciliteren. De creativiteit van de architect wordt vooral verlangd om optimale oplossingen te bedenken voor analytisch rationele vraagstukken als logistiek en, heel belangrijk, flexibiliteit. Bedrijven zijn immers dynamische organisaties die een voortdurend wisselende ruimtebehoefte hebben. Dan wil je niet alleen een gebouw hebben, maar ook scenario’s voor de mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

De uitstraling van het gebouw is van belang. Een goede ondernemer heeft immers een visie op de presentatie van zijn bedrijf, op werkomgevingen, op werkprocessen en op het gewenste externe, maar ook interne, imago. MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen, is niet de enige reden om de duurzaamheid van de gebouwen serieus te nemen. Ook de bedrijfskosten en de waarde van het vastgoed zijn gebaat bij zeer scherpe en eigentijdse oplossingen en afwegingen.

FILTERS: