Eerste Montessorischool Hoogeveen

Deze school is door de provincie Drenthe aangewezen als voorbeeld project voor ‘Duurzaam Bouwen en Gezond Binneklimaat’. Rondom het centraal gelegen speellokaal liggen de gangen. Aan twee zijden van het speellokaal zijn grote sectionaal-deuren te openen waardoor het lokaal verandert in een centrale hal. De naast elkaar gelegen leslokalen delen een entree, garderobe en toiletgroep. De overhoeks gelegen lokalen delen een buitenruimte en een leerplek aan de gang buiten het lokaal. De toegepaste sheddaken laten in alle ruimten op het noorden gericht daglicht toe, ook als de screens voor de gewone ramen neergelaten zijn.

opdrachtgever: Schoolbestuur
locatie: De Karn
Hoogeveen
architect: John van Dijk
i.s.m. 19 het atelier
oplevering: 2009