verbouw Jenapleinschool, Zwolle

In het oude Enkschoolgebouw is door de woningcorporatie de nieuwe Jenapleinschool gerealiseerd. De grote gebouwhoogte is gebruikt om een extra verdiepingsvloer te plaatsen. Zo ontstaan er in dezelfde hoogte drie verdiepingen met lokalen. De uitbreiding aan de achterzijde van het gebouw levert een verdubbeling van het aantal lokalen. De gang tussen de lokalen is verbreed tot een ‘’half-open’’ werkruimte. De bestaande hoofdtrap kreeg een uitbreiding. Hierdoor ontstaat een ruimtelijke ontsluiting in het tegenwoordig split-level gebouw.

opdrachtgever: Woningstichting SWZ
locatie: Assendorperplein
Zwolle
architect:  John van Dijk
i.s.m. 19 het atelier
oplevering: 2007-2008