PC basisschool De Diamant in het Rooster, Apeldoorn

een school zonder lokalen
De units voor 3 leerkrachten en maximaal 75 leerlingen zijn vormgegeven als meanderende ruimten met twee glazen concentratie-/ presentatieruimten erin. Een verhoogd speellokaal met een atelier erboven, middenin de school geven door hun split-level een ruimtelijk effect met veel doorkijkjes. Waar je plek in de school ook is, je hoort erbij. Een groen begroeid gaaswerk om de school beschaduwt de gevel in de zomer.

opdrachtgever:  Stichting PCBO Apeldoorn
locatie: Laan van de Leeuw 299
projectarchitect: John van Dijk
projectteam: Jaap Roeleveld, Rutger van de Beek, Jelle Zeijl
oplevering: 2016
foto’s: Michel Kievits, Jelle Zeijl