onze visie

Nog veel meer dan in het dagelijks leven, is het moment dat er gebouwd of verbouwd wordt, een belangrijke kans om duurzame keuzes te maken.

Wij als architect en u als opdrachtgever bevinden ons in de positie dat we beslissingen kunnen nemen die een substantiële bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.

Waar gaat het bij duurzaamheid om?

Duurzaamheid is een breed begrip. One Planet Living definieert de volgende aspecten om bij alle keuzes in de maatschappij mee te wegen: Gezondheid en geluk; Fair Trade; Gemeenschap en cultuur; Omgeving en natuur; Waterhuishouding en waterverbruik; Lokale en duurzame voedselproductie; Mobiliteit en transport; Materiaalgebruik; Circulariteit, geen afval; CO2-neutraliteit.

Om voor de bouw een goed hanteerbare checklist te krijgen hebben wij, met de stichting Apeldoorn Voorop In Duurzaamheid, een lijst met bouw-specifieke mee te wegen aspecten opgesteld:

Energieverbruik: verwarming, elektraverbruik en licht: energie vormt het grootste deel van de milieubelasting en van de exploitatielast van een gebouw

Materiaalgebruik: circulariteit (Cradle-to-Cradle), vernieuwbare grondstoffen, recyclebaarheid, vermijden van afval
Gezondheid: CO2-gehalte in de binnenlucht, stof, stank, allergie, hygiëne, veiligheid op de bouw
Bouwkosten: doordachte en pure materialen en afwerkingen
Onderhoud: onderhoudsarme materiaalkeuze en vooral zorgvuldige detaillering
Schoonmaak: belangrijk voor de gebruiker en dagelijks terugkerend
Degelijkheid: levensduur, gebruiks- en belevingswaarde, onderhoudsbehoefte, geen verloedering
Gebruikswaarde: het goede gebouw voor de gebruiker, nu en tijdens een lange levensduur
Flexibiliteit: toekomstwaarde, flexibel-demontabel bouwen, heldere constructieve opzet, circulariteit, flexibel installatieprincipe kiezen.
Belevingswaarde: aandacht, waardering, minder beschadigingen, langere levensduur en meer gebruikersvreugde

Wat doen wij als architect?

Wij doordenken al onze voorstellen op bovenstaande aspecten en leggen u ook regelmatig keuzes voor met vermelding van de afwegingen die er op dit gebied te maken zijn.

Samen bepalen we dan welke keuzes wenselijk en haalbaar zijn, als we alle voor u belangrijke aspecten afwegen.

Wat doen wij nog meer als architect?

Naast de energie die wij in onze projecten stoppen leveren we ook een bijdrage aan het maatschappelijk debat en aan de bouwpraktijk in onze gemeenschap. John van Dijk is mede-oprichter en voorzitter van de stichting Apeldoorn voorop in Duurzaamheid (AVID) en heeft in de afgelopen tijd deelgenomen aan onder meer de projecten Kerschoten Energie Neutraal (KEN) en Energie Expeditie Apeldoorn (ENEXAP).