projecten met extra aandacht voor duurzaamheid

WONINGBOUW

140 woningen aan de Steigerdijk, Stad van de Zon

De beroemde eerste energieneutrale woonwijk van Europa van stedenbouwkundige Ashok Bhalotra. Door een combinatie van PV-panelen en windmolens. Het vele oppervlaktewater, dat een belangrijke bijdrage levert aan de woonkwaliteit, vormt een buffer voor de waterhuishouding in deze polder.

Recreatiewoningen Wenum

Een voorbeeldig project, energieneutraal dankzij de doordachte combinatie van zonnepanelen, warmtepomp en luchtverwarming. Dat laatste omdat snel opwarmen ideaal is voor een recreatiewoning.

PARTICULIERE WONINGEN

Energieneutrale woning aAmersfoort Concept

Energieleverende woning, geheel zongericht ontworpen. Met zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp, douche-WTW, balansventilatie-WTW, groendak, wadi en natuurlijke tuin met gebiedseigen planten.

Schuurwoning buitengebied Raalte

Destijds al een van de eerste woningen waarbij duurzaamheid naast energiezuinigheid ook over circulariteit gaat. Met gemodificeerd houten dak- en gevelbekleding en een constructie in een combinatie van staal en houtbouw.

CPO waterwoningen schoonschip, meest duurzame wijk van Europa

Een collectief particulier opdrachtgeverschap-project voor de meest duurzame waterwoningen wijk van Europa. Met ondermeer warmtepompen met warmtewisselaars in de bodem van waterwoning-bak en douches met volledige water-recirculatie.

Vrijstaand Passiefhuis

Eerste prijswinnaar in ideeënprijsvraag voor duurzaam bouwen. Energieneutraal en geheel circulair. Te bouwen met gebiedseigen materialen. Zongericht ontworpen. Alle duurzaamheidsaspecten, gedefinieerd door de One Planet organisatie, zijn meegewogen en hebben een plek gekregen.

Energie-opwekkende woning, buitengebied Putten

Door een prachtig groen omzoomd zonneveldje (veldje met zonnepanelen), verderop op het royale terrein, wordt ruimschoots voorzien in de energiebehoefte van zowel de woning als van de elektrische auto.

Een goed geïsoleerde energieneutrale woning met een dak vol zonnepanelen en een warmtepomp die ’s winters de woning verwarmt en ’s zomers het, eveneens goed geïsoleerde, zwembad.

Zongericht ontworpen, met circulaire materialen en energieneutraal dankzij isolatie, warmtepomp, balansventilatie en zonnepanelen.

SCHOLENBOUW

Nieuwbouw school Diamant Apeldoorn

Basisschool met groengevels, gevelbeplanting, voor beschaduwing en natuurinclusiviteit. Aangesloten op het warmtenet van de naastgelegen woonwijk. Het hele dak vol zonnepanelen waardoor elektrisch energieneutraal.

1e Montessorischool Hoogeveen

Om met goede buitenzonwering toch voldoende daglicht in ieder lokaal te krijgen, hebben alle lokalen een noord-gerichte raamstrook onder het dak. Destijds door de provincie Drenthe gekozen als voorbeeldproject voor andere scholen.

Optopping PCBO De gong

De uitbreiding van deze basisschool met een verdieping is aangegrepen om ook de bestaande gevels te verduurzamen. De nieuwe zuid-gerichte lessenaarsdaken zijn volgelegd met zonnepanelen om de school zo energiezuinig mogelijk te maken.

UTILITEITSBOUW

Verbouwing ABN AMRO Winterswijk

Sinds jaar en dag de meest duurzame bank. Alle projecten, niet alleen de nieuwbouwen maar ook de verbouwen en herinrichtingen van bestaande panden, moet aantoonbaar aan de hoogste duurzaamheidseisen voldoen. Alle projecten worden dan ook afgesloten met een BREEAM-certificering. Wij zijn een van de preferred suppliers die met hen hiervoor zorg dragen.

Rabobank Raalte

Destijds de meest duurzame Rabobank van Nederland. Door warmte-koude-opslag-in-de-bodem, prismatisch glas in de bovenlichten, buitenzonwering, kantelbare zonweringslamellen bij de dakopbouw en daklichten, atria voor daglicht tot in de bankhal, zonnepanelen op het dak, een klimaatplafond voor verwarming en koeling, modulaire verplaatsbare binnenwanden en uitwisselbare keramische gevelpanelen, met recyclebare materialen zoals Interface vloerbedekking en hout-aluminium-combinatie puien.

Uitbreiding kantoor Linthorst Techniek te Wenum

Kantoorgebouw met een zonneatrium met een groenwand en een warmte-koude-opslag warmtepomp. Energieneutraal dankzij zonnepanelen op alle daken.