Om uw projectinitiatief tot het best mogelijke resultaat te brengen is beheersing van het gehele proces is essentieel in al zijn onderdelen en samenhang essentieel. Daarvoor is kennis en ervaring nodig van de bouworganisatie, kosten, techniek en regelgeving. Deskundige inbreng vanaf het bouwinitiatief is noodzakelijk omdat de beïnvloedbaarheid afneemt naarmate het proces vordert. MTB staat u, als opdrachtgever, in iedere fase bij.

Initiatief: Wij adviseren u bij het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Informatie over regelgeving, investering- en exploitatiekosten onderbouwen uw haalbaarheidsstudie om tot gefundeerde besluitvorming te komen.

Programma van eisen: Wij vertalen uw plannen in een programma van eisen, waarmee architect en adviseurs het ontwerp gestalte geven. Zo ontstaat een basis waarop de planuitwerking vorm kan krijgen.

Ontwerp: Onze projectmanagers adviseren bij het selecteren van adviseurs; zij bewaken en leiden het ontwerpproces en beheersen tijd, kwaliteit en kosten. Resultaat van deze fase is een plan dat aanbestedingsgereed is en waarop vergunning is verstrekt.

Aanbesteding: Op basis van door MTB gecontroleerde tekeningen en het bestek wordt het werk aanbesteed, waarbij wij uw adviseur zijn in de onderhandelingen met de aannemer. Onze actuele kennis van de bouwmarkt en de bouwprijzen staat borg voor een correct verloop van de aanbesteding.

Uitvoering: Bij de realisatie van het bouwwerk zien wij toe op de naleving van de contractstukken, adviseren over meer- en minderwerk, bewaken de informatiestromen en de kwaliteit.

Gebundelde kracht: Projectmanagement is de bundeling van kennis in de voorbereiding en de uitvoering van projecten. MTB beschikt over deze deskundigheid om u in iedere bouwfase bij te staan.