architectuur:

Op basis van een, waarschijnlijk samen met u vastgesteld, Programma van Eisen en beschikbaar budget, gaan wij aan het ontwerpen. Onze methode is dat we om tot een afgerond ontwerp te komen tussentijds graag veel met u overleggen zodat u invloed kunt uitoefenen op het eindresultaat. Wij zijn de kenner op het gebied van bouwkunde en architectuur. U bent de kenner op het gebied van uw wensen, eisen en voorkeuren. Zo komen we samen tot uw meest optimale huisvesting. Met inachtneming van alle randvoorwaarden, vanuit de overheid, de locatie, het programma en uw budget. 

bouwkunde:

Het doel van een gebouw is om de door u gewenste functies langdurig mogelijk te maken en deze te beschermen tegen ongewenste invloeden van buitenaf. U wilt in een prettig binnenklimaat kunnen verblijven, bij regen, bij kou en bij zon. Vandaar dat wij veel belang hechten aan een heel degelijke technische uitwerking van het ontwerp. Zodat de gebruikers het gebouw nog heel lang waarderen en degene die het gebouw beheert daartoe op eenvoudige wijze goed in staat is. Vanwege deze zienswijze worden wij ook wel ingeschakeld bij projecten waarbij het puur om de bouwkundige degelijkheid gaat zonder een ontwerpvraag.

projectbewaking:

Een goed proces is de beste garantie op een optimaal eindresultaat. Vandaar dat wij bij ieder project hieraan veel aandacht schenken. Het samen vaststellen van het te volgen traject, het goed vastleggen van alle afspraken en het tussentijds toetsen of alles nog voldoet aan de uitgangspunten die we hebben vastgesteld behoort bij onze standaard.