Kosten zijn project specifiek

Als u denkt over het realiseren van een bouwproject wilt u natuurlijk graag weten wat ongeveer de kosten zijn van bouwen. Als u een beetje zoekt op google komt u al snel website tegen die bedragen noemen voor bepaalde bouwprojecten. Helaas is het niet zo makkelijk om algemene prijzen te noemen.

“Een uitbouw aan de zijgevel kan wel twee keer zo veel kosten dan een uitbouw aan de achtergevel”

Hoewel een uitbouw aan de achtergevel er vrijwel hetzelfde uitziet als een uitbouw aan de zijgevel kunnen dit juridisch en bouwtechnisch een totaal verschillende betekenis hebben. Bij een zijgevel moet u bijvoorbeeld wel een vergunning aanvragen en aan de achterkant vaak niet. Zo zit elk project vol met zeer specifieke aspecten die de kosten kunnen beïnvloeden.

We zien onszelf als een partij die adviseert in huisvesting. Dit kan ook betekenen dat we adviseren om iets niet te doen of om bijvoorbeeld te verbouwen in plaats van nieuw te bouwen. Het gaat ons erom, om u zo goed mogelijk te helpen met uw huisvestingsopgave.

Investeringsopzet

Veel mensen hebben het vaak alleen over bouwkosten. Als we het hebben over de totale kosten van een bouwproject, dan hebben we het een investeringsopzet. Een investeringsopzet geeft aan wat alle kosten zijn, niet alleen bouwkosten en advieskosten maar ook de overige kosten zoals financieringskosten, kraankosten, etc.

Kosten architect, waar hangt het vanaf

Veel websites zeggen dat de kosten voor de architect afhangen van de grootte van het project. Dit is niet per se waar. De kosten van de architecten hangen vooral af van de complexiteit. Waarom is dit zo? Complexiteit betekent namelijk tijd. Hoe ingewikkelder een bouwproject is, hoe meer tijd er nodig is voor afstemming met de gemeente, opdrachtgever(s), constructeur(s), technische adviseurs, er meer tijd nodig is voor onderzoek (geluid, sanering, flora fauna, stikstof, cultuurhistorie, archeologie, luchtkwaliteit, brandveiligheid) en dus meer tijd nodig is voor het vinden van het juiste ontwerp.

“De hoeveelheid repetitie en standaardoplossingen zijn een grote factor in de complexiteit”

Bij grote projecten zoals een museum van 1000m2 is er een grote kans dat er een hoge complexiteit zal zijn omdat er weinig repetitie en weinig standaardoplossingen gebruikt zullen worden in het ontwerp. Aan de andere kant heb je een seriematig woningbouwcomplex van 1000m2 waar er eigenlijk maar sprake is van twee type woningen die tien keer herhaald worden. Bij een dergelijke ontwerpopdracht kunnen veel repetitie en standaardoplossingen worden gebruikt.

Een andere architect geeft een lagere offerte

Er is heel wat concurrentie onder architectenbureau, het lokken met een lage prijs kan een manier zijn om klanten binnen te halen. Let echter goed op. De bouw is een van de sectoren waar de kosten onverwachts ineens hoog kunnen oplopen.

“Voorkomen is beter dan genezen”

Het is bij het vinden van een goed architectenbureau niet sec belangrijk wat de initiële hoogte offerte is. Het is vooral belangrijk wat de betekenis is van deze prijs in de context van het hele proces. Wanneer het ontwerp in de loop van het proces meer gaat kosten en/of minder kwaliteit heeft gekregen, dan is dan geen fijne ervaring.

“De prijs is een weergave van de aandacht die in een project wordt gestoken”

Als we het over kosten hebben gaat het over een inschatting van het aantal uren die we eraan besteden; de aandacht die een bepaalde opgave krijgt. Twee keer zo een hoge prijs betekent twee keer zo veel tijd/aandacht. De prijs geeft dus zorgvuldigheid aan.

Is verbouw duurder dan nieuwbouw?

Gemiddeld gezien zijn de bouwkosten per vierkante meter duurder bij verbouwen (nieuwe extra m2) dan bij nieuw bouwen. Dat komt omdat u bij verbouw te maken krijgen met onverwachte dingen. U werkt met een bestaand project en weet pas precies wat u kunt gaan doen wanneer u het gebouw openhaalt. Verbouwen is veel meer maatwerk dan nieuwbouw omdat u moet aansluiten bij een bestaand gebouw. Bij nieuwbouw kunt u meer standaardiseren en prefab elementen gebruiken waardoor het vaak voordeliger is.

Is duurzaam bouwen duurder?

Duurzaam bouwen is niet per se duurder, hoewel we wel anders moet kijken naar wat we onder duur verstaan. Als u namelijk kijkt naar de gehele gebruiksperiode dan krijgen de investeringskosten een andere betekenis. Wanneer namelijk de vaste lasten omlaag gaan kunnen we een nieuwe rekensom maken, we hebben het dan over terugverdientijden. Bij isolatie is dit bijvoorbeeld 3 jaar en bij zonnepanelen 8 jaar.

Honorarium versus uurtarief

Er zijn verschillende manieren om een architectenbureau te betalen voor het werk dat zij doen. Wij werken op basis van honorarium. Dit betekent een vast afgesproken bedrag dat op voorhand wordt vastgesteld per stap. Wij onderscheiden hierin in veel gevallen 4 stappen. (Dit kan verschillende naarmate de opgave complexer wordt.)

Bij de aanvang van elke stap vragen we u om de offerte te tekenen. Wanneer de stap is afgerond wordt er om de betaling gevraagd. Per stap wordt er bepaald of u door wil gaan met het proces. Op deze manier blijven de kosten behapbaar zijn, is er ruimte voor mogelijke planwijzigingen en houdt u controle over het proces.

“Een architect rent het liefst meteen naar de tekentafel”

Wat ons als bureau specifiek maakt is dat wij direct in de initiatieffase beginnen met het maken van een investeringsopzet om te kijken of het budget strookt met de ingeschatte investeringskosten. Op deze manier is er van te voren duidelijkheid binnen welke marges we kunnen gaan ontwerpen. Hier gaat het vaak fout in de architectenbranche omdat men meteen naar de tekentafel rent voordat er een goede financiële inschatting wordt gemaakt. Wij beginnen juist graag met een haalbaarheidsonderzoek en exploitatieberekeningen zodat we direct realistische ontwerpen aan u kunnen voorleggen. Als architectenbureau voelen we ons budget verantwoordelijk, we doen daarom tijdens het proces aan kostenbewaking. Dit betekent dat we alleen maar dingen ontwerpen die binnen het beschikbare budget passen.

Architect als kostenbewaker

Als u een woning wil gaan bouwen of verbouwen dan is het belangrijk om een architect in te schakelen. Niet alleen kan de architect u begeleiden en waardevol advies geven, hij/zij kan u ook behoeden om het gewenste budget te boven te gaan. In de bouw kunnen de kosten namelijk snel hoog oplopen wanneer er geen goede budgetbeheersing is. Bij MTB architecten is kostenbewaking een van onze belangrijke kwaliteiten.

Meerwerk (onvoorziene extra kosten)

Hoe kan meerwerk ontstaan? Meerwerk is de naam voor onvoorziene kosten extra kosten in de bouw. Meer werk kan ontstaan door interne of externe factoren. Extern kan het zo zijn dat er onvoorziene omstandigheden zijn.

Soms kan er onverwacht iets zijn in het bouwproces dat de kosten verhoogd. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er bij de flora en fauna onderzoek blijkt dat er sporen van een vleermuis zijn gevonden en dat je niet zomaar mag slopen totdat is uitgesloten dat de vleermuis en niet meer woont. Doordat het project dan langer duurt en er aanvullende onderzoeken en onderhandelingen gemaakt moeten worden, zullen de kosten van het project ook oplopen.

Ook kan het zijn dat het project op archeologisch relevante grond is. Dan moet er verplicht archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. Wanneer hieruit blijkt dat inderdaad belangrijke historische elementen zijn waardoor er speciale maatregelen moeten worden getroffen. Gelukkig kan er van tevoren al een inschatting worden gemaakt of dit een risico is.

“Onvoorziene kosten kunnen altijd optreden. Maar er zijn ook een heleboel kosten die we wel kunnen voorzien omdat we realistische plannen maken.”

Echter, dit zijn onvoorziene kosten die elk architectenbureau en elk bouwproject kunnen overkomen. Daarom is het goed om altijd voorbereid te zijn onvoorziene kosten. Wij doen daarom altijd ons best om van te voren een zo goed mogelijke inschatting te maken of en hoe groot de kans is op extra kosten. Dit is voornamelijk gebaseerd op de ervaring die ons bureau in de loop van 45 jaar heeft opgedaan.

Daarnaast zijn er ook nog interne factoren die kunnen worden voor meerwerk. Zo kunnen de wensen van de opdrachtgever niet juist of duidelijk genoeg zijn gedefinieerd waardoor er op het laatste moment nog wijzigingen moeten worden aangebracht. Misschien wil de opdrachtgever bijvoorbeeld een andere kraan in de badkamer. Daarom is het voor ons heel erg belangrijk om vooraf goed te luisteren en precies vast te stellen wat uw wensen zijn om meerwerk te voorkomen.

Vraag een offerte aan

Wij maken voor u een vrijblijvende offerte na het eerste vrijblijvende gesprek. Ontwerpen is mensenwerk en maatwerk. Wij willen u graag beter leren kennen om te weten welke soort oplossing voor welke soort opgave nodig is.

Kom langs bij ons op kantoor en leg uw huisvestingsopgave aan ons voor!