Directiewijziging MTB Architecten

Datum

Per 1 janauari 2020 wordt de directie van MTB Architecten gevormd door de heren John van Dijk en Martijn Braunstahl, beide in de functie architect – directeur. De heer Eddy van IJzendoorn is uitgetreden uit de directie en heeft MTB Architecten verlaten. Hij zet zijn carrière voort als zelfstandig Project- en Bouwmamager. De beide andere directieleden, John van Dijk en Martijn Braunstahl, hebben zijn aandeel in het bedrijf overgenomen.

< Alle blogs