Herenweg te Zwolle

De locatie is een bestaande, rustige straat aan de rand van Zwolle met vrijstaande woningen op smalle diepe kavels.

De kavel heeft een extreem diepe, breed uitwaaierende achtertuin met een groep hoge bomen achterin. Alle kamers, ook die aan de voorzijde van de woning, hebben uitzicht op de achtertuin gekregen. Dit is mogelijk omdat ze langs elkaar naar achteren kunnen kijken dankzij de uitwaaierende plattegronden, die trapsgewijs in elkaar happen.

Duurzaamheid
De woning is gebouwd met veel aandacht voor duurzaamheid. Energiezuinig en met toepassing van veel natuurlijke materialen. De verschuifbare lamellenroosters aan de zuid-zuidwestzijde beperken naar wens de zoninstraling.Dankzij warmtekoude opslag in de bodem, een warmtepomp, een warmte-terugwin-unit en lage temperatuur ruimteverwarming, krijgt het huis op zeer energiezuinige wijze zijn comfortabele binnenklimaat.

Vormgeving en materialisatie
Het gekozen concept van de drie in elkaar grijpende archaïsche “poppenhuizen” met open kopse zijden, is versterkt door de dakvlakken en de langsgevels in hetzelfde materiaal uit te voeren. Dit maakt de drie schillen minder “huisjes” en meer kaders voor de “opengewerkte”binnenzijden.
Het taps toelopen van de volumes en het over elkaar grijpen ervan geeft ze, samen met de gekozen “huid”, iets van geschubde en over elkaar schuivende pantserplaten van een reptiel. De woning krijgt hierdoor een zoömorf karakter. Vandaar de geuzennaam het Drakenhuis.
De garage is een informelere voortzetting van de sfeer van de woning. Het bekledingsmateriaal, zinkbeplating, is lichter en de overstekken geven de eenvoudige houtconstructie bloot.

Detaillering
De gestuukte binnenkanten van de dak- en geveloverstekken zijn de voortzetting van de geheel gestuukte binnenzijde van de woning.
Om de overstekken slank te houden zijn ze dunner uitgevoerd dan de achtergelegen spouwmuren en dakpakketten. De kozijnen overbruggen dit dikteverschil. Van binnenuit liggen die dan ook uit het zicht, verstopt in het verlengde van de muren en daken. Hierdoor lopen alle ruimten heel mooi door van binnen naar buiten, met enkel het transparante glas als afscheiding en niet ook nog de kozijnen in het zicht.
De overgang van de stucwerk binnenhuid naar de natuurleien buitenhuid, halverwege de kopse zijde van de overstekken, draagt ook bij aan de visuele slankheid van die overstekken.
De horizontaal “omgeklapte” wandstrook van het voorste volume, vormt in de voorgevel tegelijk een luifel boven de voordeur en een balkon voor de ouderslaapkamer. Het verschaft de werkkamer eronder bovendien een flink overhoeks uitzicht.

Ontwerp: John van Dijk en Sara van Popta

locatie: Zwolle
projectarchitect: John van Dijk
oplevering: 2013