Wijkvernieuwing Eerbeekse Enk, Eerbeek

De opgave

De Eerbeekse Enk is een van de eerste woningcorporatie arbeidersnieuwbouwprojecten in de regio. Momenteel is het project integraal aan renovatie, of eigenlijk vervanging, toe. Een klein aantal woningen wordt grondig gerenoveerd. Het merendeel wordt vervangen. Daarbij wordt het programma opnieuw op de vraag afgestemd. De helft van de woningen wordt bestemd voor 1- en 2-persoons huishoudens, waarbij goed rekening gehouden wordt met geschiktheid, door toepasbaarheid van een traplift, als seniorenwoning. Deze oplossing is veel economischer dan het realiseren van een volledig programma op de begane grond. De corporatie, VeluwWonen, heeft een ontwikkelende bouwer in de arm genomen om het plan gezamenlijk te ontwikkelen. Tweederde van de woningen zal verkocht worden, om de nieuwe huurwoningen te bekostigen.

Nul-Op-de-Meter

De woningen die grondige gerenoveerd worden, worden gelijk naar Nul-Op-de-Meter gebracht. Omdat de straatgevels op het zuiden gericht zijn en fraaie kleine dakkapellen hebben, worden de benodigde PV-panelen op de bergingen in de achtertuin geplaatst. Een overkapping aan de bergingen zorgt voor voldoende oppervlak. De haalbaarheid van NOM voor de nieuwbouwwoningen is in onderzoek. De eerste 20 woningen worden NOM-ready gerealiseerd.

Karakteristiek

We willen de sfeer en schaal van de huidige bebouwing in de nieuwbouw te behouden. Het oorspronkelijke plan is zorgvuldig van opzet met goed bij elkaar passende kleinkorrelige bebouwing. Zorgvuldige details aan de verder zeer sobere woningen. En een leuke en gevarieerde opzet van de straten. Om de eenheid van de buurt te behouden, nieuwbouw en bestaande bouw als één geheel, hebben we bij de bestaande vervuilde gele vormbakstenen, voor de nieuwbouw bijpassende maar toch echt fraaie wasserstrichstenen in een genuanceerde bronskleur uitgezocht.

 Nieuwbouw

De eerste fase van de vervangende nieuwbouw is de zuidrand van het project. De lage gootlijn van de omgeving is aangehouden. Dit had ook procedurele redenen omdat op het gebied vanwege een nabij gelegen papierfabriek een MER-procedure van vele jaren loopt. We konden hierdoor binnen het vigerende bestemmingsplan bouwen. De fijne ritmiek van de dakkapellen op de bestaande bouw is teruggekeerd in nieuwe dakkapellen. Vanwege de bruikbaarheid spelen deze natuurlijk een andere rol in het gevelbeeld. Bij de buitenste twee rijtjes zijn ze wat prominenter van opzet, doorlopend in het keukenraam, dit zijn de koopwoningen geworden. Bij de huurwoningen zijn de hoekwoningen breder en voor gezinsgebruik bestemd. De tussenwoningen hebben een smallere beukmaat, dus ook een kleinere tuin, en slechts 2 slaapkamers. Deze woningen zijn voor 1- en 2-persoons huishoudens bestemd.

opdrachtgever: Bouwbedrijf Nikkels
locatie: Volmolenweg, Eerbeek
architect: John van Dijk
oplevering: 2018