Herindeling zorgwoongebouw Lemeilaan

Door moeilijk navolgbare, waarschijnlijk economische, keuzen is in 2008 op het zorgterrein Groot Schuylenburg een zorggebouw gerealiseerd met dragende tussen- en gangwanden. Nu de opvattingen over passende huisvesting voor begeleid wonen gewijzigd zijn, levert aanpassing een grote uitdaging op. De optimale oplossingsrichting bleek een verrassende te zijn, de gevels zijn niet vloerdragend.  Door het gebouw over vrijwel de hele achtergevel uit te breiden kon, met een aantal slimme andere indelingskeuzes, een woonomgeving worden ontworpen die aansluit op de huidige wensen.

De uitbreidingen blijken nog juist binnen het bestemmingsvlak én juist buiten de kroonprojectie van de monumentale bomen te vallen en de bestaande kozijnen kunnen hergebruikt worden in de verplaatste gevels.

Omdat de installaties al langere tijd voor problemen zorgen en afgeschreven zijn, wordt het gehele gebouw van nieuwe installaties voorzien. De leidingen zullen vanwege de beperkte verdiepingshoogte vooral verticaal georganiseerd worden en verder over het dak versleept worden.

opdrachtgever: ’s Heeren Loo
locatie: Groot Schuylenburg, Apeldoorn
projectarchitect: John van Dijk
projectteam: Jaap Roeleveld
ontwerp: 2019 – 2020