BAM Techniek

Voor het betrekken van het voormalig Goldwell pand door BAM Techniek regio Oost, moest het gebouw voorzien worden van een geheel nieuwe indelingsstructuur en inrichting.
Een belangrijk uitgangspunt voor de hoofdstructuur van het interieur was het onderlinge contact en de communicatie tussen de verschillende afdelingen. Genoeg ruimte voor overlap tussen de afdelingen was belangrijk om dit contact te stimuleren.
Bij de entree is er gekozen voor een overlap tussen werknemers en de klant. De koffiecorner wordt dan ook door de klant en de werknemers gebruikt. Aangrenzend zijn verschillende vergaderkamers gesitueerd, om een soepele doorstroom te garanderen. De klant meer onderdeel laten maken van het bedrijf is een bewuste keuze. Deze keuze heeft ertoe geleid dat klanten zich veel meer thuis zijn gaan voelen en de sfeer van het bedrijf goed tot zijn recht komt.

Op de verdiepingen hebben wij voor iedere afdeling eerst goed geluisterd naar de wensen en goed gekeken naar de fijne plek en een ultieme manier voor informele en open overlegplekken.
Zowel in het midden, als aan het einde van iedere vleugel, zijn er open overlegplekken gecreëerd. Op zo’n manier dat er geen overlast ontstaat op de afdeling in de open werkruimten.

opdrachtgever: BAM Techniek
locatie: Laan van Malkenschoten 60 Apeldoorn
oplevering: 2016