Woonarken aan de Moestuinlaan

waterkavels
In Amsterdam-Noord kwamen in 2014 elf waterkavels vrij aan de Moestuinlaan. Vijf toekomstige bewoners verenigden zich in een collectief om samen te zoeken naar een architect en bouwer. MTB Architecten heeft het selectieproces gewonnen en heeft het ontwerp gemaakt voor twee prototypen. Een beperkt budget was hierbij een heel belangrijk uitgangspunt. Op basis hiervan zijn alle woonboten daarna verder uitgewerkt. Hierbij is rekening is gehouden met individuele wensen. Na de oplevering van deze vijf woonarken zijn er later nog twee extra woonboten bij gebouwd.

variaties in indeling
Elke woonboot aan de Moestuinlaan heeft zijn eigen invulling gekregen. Zo is één woonboot bijvoorbeeld gesplitst in twee afzonderlijke appartementen en een andere woonboot is voorzien van een atelierruimte. Daarnaast is sprake van een variatie in het aantal slaapkamers per boot. De boten hebben wel met elkaar gemeen dat er geen gangen zijn, waardoor de 210 m2 bruto vloeroppervlakte grotendeels te gebruiken is.

compacte kern
Kenmerkend voor het ontwerp is dat alle complexe elementen van de boot, zoals de trap, meterkast en de wateraansluitingen, bij elkaar komen in één compacte kern. Rondom deze kern ontstond vervolgens een zo open mogelijke ruimte om vrij te kunnen indelen. Om alle gewenste indelingen mogelijk te kunnen maken, is gezocht naar een zo optimaal mogelijke positie van deze kern. Zo hebben alle zeven bewoners hun eigen indeling verkregen.

opdrachtgever: Collectief particuliere opdrachtgever
locatie: Moestuinlaan Amsterdam
projectarchitect: Martijn Braunstahl
oplevering: 2017