80 Woningen vervangende nieuwbouw op het Detmers Kazerneterrein te Eefde

De situatie
Twee ontwikkelaars, Loostad Vastgoedontwikkeling en Hegeman Ontwikkeling hebben samen met de gemeente Lochem deze herbestemmingslocatie ontwikkeld.
RRog Stedenbouw en Landschap heeft achter het te handhaven poortgebouw een nieuwe woonwijk ontwikkeld met 80 grondgebonden woningen. Bijzonder kenmerk is de vrijwel autoloze park/speelgroen-zone midden over het terrein. Hieraan zijn de meeste woningen gesitueerd, verrassend genoeg, met hun voorzijde. Om echt uit te nodigen om de groene zone te gebruiken, hebben de woningen daar een veranda (of soms een erker) gekregen.

De woningen
Het project telt 63 koop- en 18 sociale huurwoningen. Om de levendigheid van architectuur in de wijk te stimuleren zijn twee architectenbureaus uitgenodigd om ieder een deel van de woningen te ontwerpen, zelfstandig, maar wel afgestemd op elkaar. Dat waren wij, MTB Architecten, en BDG Architecten. Wat de opgave extra interessant maakte is dat hetzelfde woningtype in fase één van het project, het westelijke deel van het plan, gebouwd is door de bouwer van Hegeman Ontwikkeling, Hegeman Bouwgroep, en in fase twee, het oostelijke deel van het plan, door de bouwer van. Loostad, Bouwbedrijf Ufkes. Ieder met hun eigen bouwsysteem.

De architectuur
De woningen zijn per bouwblok over de architecten verdeeld. Om de wijk extra levendig en leesbaar te maken hebben de architecten afgesproken om ieder “bouwblok” een eigen steenkleur te geven, beige, oranjerood of zwartbruin, afwijkend van de omliggende bouwblokken. Verder hebben we de woningen onderscheiden door forse dakoverstekken dan wel geen dakoverstekken. Ook heeft ieder woningtype een ander eigen kenmerk gekregen, zoals een rollaag als kleuraccent rondom de gevelopeningen of een band met afwijkend metselwerk ter plaatse van de borstweringen. De meest bijzondere toevoeging aan de woningen zijn natuurlijk de op de park-zone gerichte veranda’s.

opdrachtgever: Loostad Vastgoedontwikkeling en Hegeman Ontwikkeling

locatie: Kazernestraat Eefde

projectarchitect: John van Dijk

projectteam: Jaap Roeleveld, Richard van Wees

oplevering: 2022