John van Dijk
eigenaar, directeur
Apeldoorn

John van Dijk

e-mail: jvd@mtbarchitecten.nl

Werkzaamheden
Wat het vak voor mij inhoudt? Vorm geven, en daarmee uitdrukking geven, aan de visie van de opdrachtgever en de gebruiker. Door een open houding, goed luisteren en veel afstemmen. Hieraan werken met passie (voor architectuur en bouwen), compassie (voor mensen), verantwoordelijkheidsgevoel (voor een duurzame omgeving) en gezond verstand. Ik doe dit gedreven en nuchter, zo professioneel mogelijk en met inzet van al mijn creativiteit.

Diploma’s
1985 Technische Universiteit Eindhoven, afdeling Bouwkunde: Bouwkundig Ingenieur, Afstudeerrichting Architectonisch & Stedenbouwkundig Ontwerpen
1977 VWO, Atheneum B, Rijksscholengemeenschap Schoonoord in Zeist

Relevante werkervaring
2008 – heden MTB Architecten | Directielid en architect
1995 – 2008 19 Het Atelier van Moritz, Van Dijk en Van Scheijndel | Maatschapslid en projectarchitect
1992 – 1995 KAW Architecten in Groningen | Projectarchitect
1987 – 1992 Architectenbureau Klaas van den Berg | Projectarchitect
1986 – 1987 BV Articon Ingenieurs- en architectenbureau | Medewerker Architect
1985 – 1986 Architectenbureau Niels Pabbruwee | Medewerker Architect

Relevante nevenactiviteiten
Heden Voorzitter en mede-oprichter van de Stichting Apeldoorn Voorop in Duurzaamheid
Heden Lid (deskundige architectuur) van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie) Rivierenland, voor welstandsorganisatie Gelders Genootschap
Heden Lid van de Bouwsociëteit Stedendriehoek
Heden Lid van het regio netwerk NetSted van de Beroepsvereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA)
Voorzitter van de kring Zwolle van de BNA (Bond van Nederlandse Architecten).
Voorzitter van de Regiocommissie Regio Oost van de BNA (Bond van Nederlandse Architecten).
Voorzitter van de redactie van de ‘Architectuurgids van Zwolle’.
Bestuurslid van het Zwols Architectuur Podium (ZAP).
Lid van de Werkgroep Samenwerken van de Regieraad Bouw Oost Nederland
Docent – Begeleider aan de Academie van Bouwkunst in Groningen.
Deelnemer aan de Klankbordgroep Duurzaam Bouwen van Natuur en Milieu Overijssel.
Lid samenstellingcommissie Convenant Duurzaam Bouwen Salland
Lid van de Welstandscommissie Almelo.
Lid van de Welstandscommissie Salland.
Lid van de Welstandscommissie Deventer.
Supervisor en opsteller beeldkwaliteitplan bedrijventerrein gemeente Dalfsen

Recente projecten
Woongebouw, 63 woningen, aan de Deventerstraat
43 grondgebonden woningen te Eefde
40 woningen De Wingerd te Apeldoorn
Prijsvraagontwerp Vrijstaand Passiefhuis Ons Huus
Energieneutrale woning, Amersfoort
Rolstoeltoegankelijke woning aan de Elsweg, Apeldoorn
Kangoeroewoning aan de Westenenkerzijweg, Apeldoorn
woning, te Putten
Woonhuis te Bonheiden, België
basisschool IKC Spreng Ugchelen
SO en VSO school de Lelie
Woonzorggebouw “Tuinen van Zuidbroek”
Dagbesteding “oude hostiebakkerij” Kentalis
Finstral Studio en bedrijfsruimte , Hoofddorp
Uitbreiding en inrichting kantoor Linthorst Techniek, Wenum
Renovatie en inrichting kantoor Boon Accountants, Apeldoorn
Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch