BNA – algemene voorwaarden

Wij zijn lid van de BNA, de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus. Hier kunt u de door hen opgestelde en door ons toegepaste algemene voorwaarden, de DNR 2011 (herziening 2013) nalezen.