architectenwerkzaamheden

U kunt bij ons terecht voor alle ontwerp-, teken-, calculatie- en begeleidingswerkzaamheden die u van een architectenbureau kunt verwachten.
Onze bureau beschikt over een ervaren groep mensen die garant staan voor een gedegen eindproduct in elke fase en met de vereiste kennis op het gebied van woningbouw, utiliteitsbouw en renovatieprojecten.
Al het tekenwerk gebeurt volledig in 3D met het tekenpakket Archicad of Revit. Hierdoor kunnen we u heel snel gedegen inzicht geven in onze ontwerpvoorstellen. En dit maakt het voor ons tevens mogelijk om de projecten geheel in BIM uit te werken.
Wij kunnen de werkzaamheden in elke fase snel en flexibel voor u uitvoeren. Opdrachten kunnen zowel volledig als per fase worden opgedragen. De fasen die daarbij onderscheiden worden, zijn:

–              initiatief / haalbaarheid (incl budgetraming)
–              projectdefinitie / Programma van Eisen (incl ruimtestaat en technisch PvE)
–              structuurontwerp (incl budgetraming)
–              voorontwerp (incl kostenraming)
–              definitief ontwerp (incl kostenraming)
–               indieningstekeningen (incl aanvraag omgevingsvergunning)
–              technisch ontwerp (bestek en tekeningen, incl. begroting)
–              prijs-en contractvorming(incl aannemers selectie)
–              uitvoeringtekeningen
–               directievoering tijdens de bouw, incl. oplevering

Als algemene voorwaarden hanteren wij de door de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus opgestelde DNR 2011 (herziening 2013).