Architect Harderwijk

MTB architecten heeft een goed aantal projecten gedaan in Harderwijk. Als bureau met een vestiging in Amsterdam en Apeldoorn hebben we door heel Nederland gebouw en hebben we een goed beeld van de procedures in de verschillende gemeenten.

Harderwijk

Liggend aan het veluwemeer en met de geschiedenis van voormalig vissersdorpje is Harderwijk een stad van contrasten. Want aan de andere kant heeft Harderwijk een regionale functie omdat er niet echt een groot plaats in de buurt is als Amersfoort, Apeldoorn en Zwolle.

Gebouwd in Harderwijk

Als architectenbureau hebben wij in Harderwijk een school gemaakt voor speciaal voortgezet onderwijs (VSO) genaamde De Lelie. Dit is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Op een groot terrein is hier niet alleen plaats gemaakt voor een school maar er is ook groepswonen mogelijk in de wijken daaromheen.

We willen als land mensen met een beperking een plek bieden in de maatschappij. Kleinschaligheid is een belangrijk uitgangspunt om te zorgen voor een vertrouwde omgeving. Het herontwikkelen van bestaande instellingsterreinen biedt kansen om woongemeenschappen te creëren waar mensen met en zonder beperking samenleven. Dit principe heeft: omgekeerde integratie.

Daarnaast hebben we een project gedaan in steenwijk van Omnia Wonen. Hierbij hebben we een oude kazerne getransformeerd in een gebouw voor beschermd wonen voor mensen binnen het autistische spectrum.

Kansen in Harderwijk

Er zijn grote instellingsterreinen in Harderwijk. Mooie gebouwen en terreinen komen vrij, dat is een thema. Er zijn veel complexe opgaven en dan vraagt om goede ontwerpteams. Als bureau vinden we dergelijke complexe heel interessant en gaan we graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

Hoe benut je de kansen?

Het is belangrijk om eerst uit te gaan van wat er al is en niet eerst dingen leegmaken. Als architectenbureau kijken we eerst naar bestaande gebouwstructuren en bestaande beplanting structuren. Deze proberen we eerst zo veel mogelijk te behouden. Onder aan de streep is dat meestal de meest duurzame insteek.

Stedelijke inbedding

We kijken niet alleen naar het gebouw maar ook het terrein eromheen en de stedenbouwkundige inbedding. We kijken naar hoe we met kleine strategische ingrepen de hele omgeving kunnen verbeteren. Een goed gebouw heeft ook een logisch inbedding in een wijk. Bij een bepaalde doelgroep past bijvoorbeeld een omgeving van langzaam verkeer, waar voetgangers belangrijk zijn. Wij vinden het belangrijk om alles in te zetten om de leefomgeving op kleine en grote schaal te verbeteren.

Waarom werken met MTB Architecten?

We hebben als architectenbureau kennis van het ombouwen van jaren 60 en 70 gebouwen tot gebouwen van deze tijd. Vandaag de dag hebben we meer wensen en eisen van gebouwen. Dat wil zeggen, voldoende duurzaam, voldoende comfort, voldoende ventilatie, etc. Wij weten als bureau goed wat we moeten behouden en wat we moeten toevoegen om tot het gewenste resultaat te komen.

Leer MTB kennen!

Het ontwikkelen van gebouwen en gebieden is een intensief proces waarin vertrouwen en capabiliteit van de architect belangrijk is. Het is belangrijk dat er een goede klik is tussen de u als de opdrachtgever met ons als de architect. Kom in contact en laten we kijken of die klik er is zodat wij samen mooie projecten kunnen realiseren!