duurzaamheid

Duurzaam ontwerpen en bouwen is voor ons de enig logische keuze.  Het heeft en is de toekomst.

Voor ons heeft duurzaamheid vele facetten, naast verantwoorde materiaalkeuze en energiezuinigheid gaat het ook over degelijkheid, flexibiliteit, toekomstwaarde, gezondheid, gebruikerskwaliteit en de toekomstwaarde van de wijk. Deze punten zijn van belang voor het milieu én voor de gebruiker.

De energielasten (stook- en elektrakosten) zijn straks veruit de hoogste exploitatiekosten. Gezien de zeer sombere toekomstverwachtingen voor de energieprijzen is energiezuinig bouwen heel belangrijk.

Het energieverbruik van een gebouw tijdens de gebruiksfase, is verreweg de grootste milieubelasting, een veelvoud van de milieubelasting door het materiaalgebruik tijdens de bouw.

Wij wegen bij onze (ontwerp)beslissingen steeds onderstaande aspecten mee:

· Milieuschade                                                                                                           

Cradle-2-Cradle, vernieuwbare grondstoffen, recyclebaarheid, afval

· Gezondheid                  

 CO2-gehalte binnenlucht, stof, stank, allergie, hygiëne

· Energiekosten              

 Verwarming en licht: energie vormt een groot deel van de milieubelasting en van de exploitatielast

· Bouwkosten                 

 Doordachte en pure materialen en afwerkingen

· Onderhoudskosten     

 Onderhoudsarme materiaalkeuze en vooral zorgvuldige detaillering

· Schoonmaakkosten    

Belangrijk en dagelijks

· Degelijkheid                  

Levensduur, gebruiks- en belevingswaarde, onderhoudsbehoefte, geen verloedering.

· Gebruikswaarde          

Het goede gebouw voor de gebruiker, nu en tijdens een lange levensduur.

· Flexibiliteit                    

Toekomstwaarde, flexibel-demontabel bouwen, heldere constructieve opzet, C2C, flexibel installatieprincipe kiezen.    

· Belevingswaarde         

Aandacht, waardering, minder beschadigingen, langere levensduur en meer gebruikersvreugde.

 

We hebben veel ervaring met DuBo maatregelen. De volgende hebben we al daadwerkelijk toegepast:

-       warmte-koude-opslag in de bodem (WKO)

-       prismatisch glas

-       warmwater-zonnecollectoren

-       zonnepanelen (PV cellen)

-       diverse zeer hoogwaardige en innovatieve isolatiematerialen

-       daglichtstroken ter beperking van kunstlichtbehoefte

-       lage temperatuur verwarming

-       klimaatplafonds voor verwarming en koeling

-       meting binnenluchtkwaliteit (CO2-gehalte)

-       toepassing van Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen

-       verzwaarde duurzaamheideisen van bijv. Gem. Apeldoorn

-       beschaduwing van de Zuidgevel met natuurlijk groen

-       een 0,4 lager dan geëiste EnergiePrestatieCoëfficiënt

-       ventilatiewarmte-terugwinning (WTW)

-       velerlei buitenzonweringen

-       regenwaterinfiltratie in de bodem

-       stofarme detaillering

-       dagelijkse en lange termijn flexibiliteit in: ontwerp, constructie, detaillering en installatieopzet

-       demontabel bouwen, herbruikbaarheid, hergebruik

-       armaturen met aanwezigheidsdetectie en daglichtschakeling

-       niet verarmende materialen

-       aan de buitenzijde onderhoudsarme materialen

-       binnen aandacht voor zowel onderhoud als schoonmaak

-       en natuurlijk het vermijden van schadelijke of uitspoelende materialen.