85 woningen te Zevenaar

Straatbeeld
De conceptwoningen van opdrachtgever ontwikkelaar en aannemer Klokgroep  liggen ten grondslag aan de invulling van deze buurt met 20 huur- en 65 koopwoningen. Het betreft rijenwoningen en tweekappers met twee lagen en een kap met standaard dakhelling, in 2 beukbreedtes. Een dwarskap vormt de uitzondering waarmee het beeld verlevendigd wordt. De vrijstaande woningen hebben een dwarskap op de hoofdbeuk en een zijbeuk met eigen kap. 

Architectuur
In de prachtig gekromde lanen hebben we samenhang en verscheidenheid gecombineerd met een klassiek gevelbeeld door de volgende ingrepen. Met staande rollagen maken we spekbanden én geven we de raamkozijnen een verticaal accent. Als kleursfeer gebruiken we een combinatie van zandkleurige, grijswitte en als accent paarsbruine genuanceerde gevelstenen. Doorlopend kopgevel-metselwerk met zinken afdekkers en witte bloemkozijnen versterken het heel eigen gevelbeeld.

opdrachtgever:
Klokgroep
locatie:
Groot Holthuizen
 
Zevenaar
architect: